Plan zajęć, styczeń 2018 r.

13/12/2017

7,8.01.2018 II stopień

14,15.01.2018 I stopień

21,22.01.2018 II stopień zmiana z dn. 08.01.2018 dla II roku PB i I roku CHiTT


ostatnia modyfikacja: 08/01/2018